NIP: 6272735061 / REGON: 243218647 / KRS: 0000455720
41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/ 3
Bank Millenium: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027
 

 • logo

 

Misja:

Fundacja Spectrum Liberi powstała z inicjatywy rodziców i terapeutów, z myślą o dzieciach i dorosłych dotkniętych autystycznym spektrum zaburzeń. Fundacja pragnie zapewnić dzieciom ze spektrum autyzmu optymalne warunki rozwoju psychofizycznego. Dlatego też naszym głównym zadaniem jest organizacja zajęć grupowych i indywidualnych, kierowanych do dzieci z autyzmem oraz wsparcie dla ich rodziców i opiekunów. Nasze zajęcia są dla dzieci nieodpłatne i takie pozostaną. Obecnie wspieramy ponad 80 rodzin autystycznych. Jeżeli chcesz nam pomóc – skontaktuj się z nami. Każda pomoc rozwija naszych podopiecznych.

 

Fundacja UPS wspiera nasze działania – aktualizacja

UPSMamy dla Was zdjęcia z realizacji remontu siedziby, który jest możliwy dzięki otrzymanej dotacji 10 000 $ od The UPS Foundation . Kiedy nasi podopieczni byli na naszych sobotnich zajęciach, wolontariusze z katowickiego oddziału UPS pomagali nam w rozładunku materiałów budowlanych zakupionych ze środków dotacji. Dziękujemy wolontariuszom i pomagającym rodzicom: Joli, Jackowi, Pawłowi, Piotrkom, Marcinowi, Zbyszkowi i Michałowi. Dzięki sile i zaangażowaniu zajęło to 2 godziny zamiast 1 dzień.

We have pictures of the implementation of the renovation of our headquarter, which is possible thanks to $ 10 000 grant received from The UPS Foundation. While our patients were on their saturday’s classes, volunteers from the Katowice branch of the UPS helped us to unload construction materials purchased with grant’s funds. We would like to thank the volunteers and helpfull parents: Joli, Jackowi, Pawłowi, Piotrkom, Marcinowi, Zbyszkowi i Michałowi. Thanks to the strength and commitment it took two hours instead of one day.

Fundacja UPS powstała w roku 1951 w Atlancie (USA). Od początku swojej działalności identyfikuje konkretne obszary wspierania spraw społecznych. Na poparcie tych strategicznych celów, Fundacja UPS określiła następujące obszary działalności dobroczynnej: wolontariat, różnorodność, bezpieczeństwo lokalne i ochrona środowiska. W 2014 roku firma UPS oraz jej pracownicy aktywni i pracownicy na emeryturze przekazali na całym świecie ponad 104,2 miliony dolarów na cele dobroczynne. Więcej o fundacji UPS można przeczytać tutaj:

www.UPS.com/ foundation

Aby na bieżąco otrzymywać informacje o firmie UPS odwiedź: pressroom.ups.com/RSS

„Fundacja UPS jest zaszczycona, że może wspierać Fundację Spectrum Liberi w realizacji jej misji” – powiedział Eduardo Martinez, prezes zarządu Fundacji UPS – „Naszym celem jest dotowanie potężnych programów, które czynią trwałą różnicę dla globalnej społeczności.”

 

 

szkolenia_foto
rodzice_foto
podopieczni_foto

 

  • – prowadzimy i organizujemy zajęcia dla Podopiecznych z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem i Zespołem Aspergera;
  • – organizujemy grupę wsparcia dla rodziców Podopiecznych;
  • – prowadzimy szkolenia i konferencje dla nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem całościowych zaburzeń rozwojowych, autyzmem i Zespołem Aspergera;
  • – prowadzimy punkt konsultacyjny dla rodziców zaniepokojonych zachowaniem swoich dzieci;
  • – realizujemy kampanię na temat życia z autyzmem, niepełnosprawnością i zatrudnienia osób ze spektrum autyzmu;
  • – organizujemy akcje charytatywne dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami;

 

 

 Darowizny na cele statutowe

Prosimy o wsparcie dla naszych Podopiecznych i przekazanie wpłaty na rachunek bankowy:

Bank Millenium: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027

 Darowizny dla Podopiecznego fundacji

Aby przekazać darowiznę na rzecz wybranego Podopiecznego Spectrum Liberi, należy w tytule przelewu podać jego imię i nazwisko.

Bank Millenium: 78 1160 2202 0000 0002 3726 1788

 Możesz odliczyć darowiznę od podatku

Każdą darowiznę czy to pieniężną, czy rzeczową, przekazaną na rzecz naszej fundacji, mogą Państwo odliczyć od podatku.

Wszystkie przepisy i informacje znajdą Państwo tutaj.