NIP: 6272735061 / REGON: 243218647 / KRS: 0000455720
41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/ 3
Bank Millenium: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027
 

 • logo

 

Misja:

Fundacja Spectrum Liberi powstała z inicjatywy rodziców i terapeutów, z myślą o dzieciach i dorosłych dotkniętych autystycznym spektrum zaburzeń. Fundacja pragnie zapewnić dzieciom ze spektrum autyzmu optymalne warunki rozwoju psychofizycznego. Dlatego też naszym głównym zadaniem jest organizacja zajęć grupowych i indywidualnych, kierowanych do dzieci z autyzmem oraz wsparcie dla ich rodziców i opiekunów. Nasze zajęcia są dla dzieci nieodpłatne i takie pozostaną. Obecnie wspieramy ponad 80 rodzin autystycznych. Jeżeli chcesz nam pomóc – skontaktuj się z nami. Każda pomoc rozwija naszych podopiecznych.

 

Fundacja UPS wspiera nasze działania

UPSFundacja Spectrum Liberi otrzymała dotację w wysokości 10 000 dolarów od Fundacji UPS, która prowadzi globalne programy obywatelskie i dobroczynne.

Dotacja będzie przeznaczona na remont i adaptacje pomieszczeń w lokalu fundacji Spectrum Liberi. Wykorzystamy te środki na zakup materiałów budowlanych, stworzenia pomieszczeń do terapii, instalacji ogrzewania gazowego i elektrycznego, a także na wymianę stolarki okienno-drzwiowej i koszty robocizny. Po wykonanych pracach fundacja będzie mogła prowadzić dodatkowe zajęcia i terapie dla swoich podopiecznych również w tygodniu roboczym. Otrzymana dotacja poszerzy naszą działalność oraz stworzy możliwości do rozwoju kolejnych programów fundacyjnych.

Fundacja UPS powstała w roku 1951 w Atlancie (USA). Od początku swojej działalności identyfikuje konkretne obszary wspierania spraw społecznych. Na poparcie tych strategicznych celów, Fundacja UPS określiła następujące obszary działalności dobroczynnej: wolontariat, różnorodność, bezpieczeństwo lokalne i ochrona środowiska. W 2014 roku firma UPS oraz jej pracownicy aktywni i pracownicy na emeryturze przekazali na całym świecie ponad 104,2 miliony dolarów na cele dobroczynne. Więcej o fundacji UPS można przeczytać tutaj:

www.UPS.com/ foundation

Aby na bieżąco otrzymywać informacje o firmie UPS odwiedź: pressroom.ups.com/RSS

„Fundacja UPS jest zaszczycona, że może wspierać Fundację Spectrum Liberi w realizacji jej misji” – powiedział Eduardo Martinez, prezes zarządu Fundacji UPS – „Naszym celem jest dotowanie potężnych programów, które czynią trwałą różnicę dla globalnej społeczności.”

 

 

szkolenia_foto
rodzice_foto
podopieczni_foto

 

  • – prowadzimy i organizujemy zajęcia dla Podopiecznych z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem i Zespołem Aspergera;
  • – organizujemy grupę wsparcia dla rodziców Podopiecznych;
  • – prowadzimy szkolenia i konferencje dla nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem całościowych zaburzeń rozwojowych, autyzmem i Zespołem Aspergera;
  • – prowadzimy punkt konsultacyjny dla rodziców zaniepokojonych zachowaniem swoich dzieci;
  • – realizujemy kampanię na temat życia z autyzmem, niepełnosprawnością i zatrudnienia osób ze spektrum autyzmu;
  • – organizujemy akcje charytatywne dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami;

 

 

 Darowizny na cele statutowe

Prosimy o wsparcie dla naszych Podopiecznych i przekazanie wpłaty na rachunek bankowy:

Bank Millenium: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027

 Darowizny dla Podopiecznego fundacji

Aby przekazać darowiznę na rzecz wybranego Podopiecznego Spectrum Liberi, należy w tytule przelewu podać jego imię i nazwisko.

Bank Millenium: 78 1160 2202 0000 0002 3726 1788

 Możesz odliczyć darowiznę od podatku

Każdą darowiznę czy to pieniężną, czy rzeczową, przekazaną na rzecz naszej fundacji, mogą Państwo odliczyć od podatku.

Wszystkie przepisy i informacje znajdą Państwo tutaj.