NIP: 6272735061 / REGON: 243218647 / KRS: 0000455720
41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/ 3
Bank Millenium: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027
 
 • logo
 

Misja:

Fundacja Spectrum Liberi powstała z inicjatywy rodziców i terapeutów, z myślą o dzieciach i dorosłych dotkniętych autystycznym spektrum zaburzeń. Fundacja pragnie zapewnić dzieciom ze spektrum autyzmu optymalne warunki rozwoju psychofizycznego. Dlatego też naszym głównym zadaniem jest organizacja zajęć grupowych i indywidualnych, kierowanych do dzieci z autyzmem oraz wsparcie dla ich rodziców i opiekunów. Nasze zajęcia są dla dzieci nieodpłatne i takie pozostaną. Obecnie wspieramy ponad 80 rodzin autystycznych. Jeżeli chcesz nam pomóc – skontaktuj się z nami. Każda pomoc rozwija naszych podopiecznych.

 

Inauguracja zajęć Spectrum Liberi w roku szkolnym 2017-2018

zajęciaRozpoczęliśmy nasze zajęcia dla podopiecznych Spectrum Liberi. Powitaliśmy nowych podopiecznych. Dziękujemy wolontariuszom za pomoc w organizacji zajęć. Dzieci bawiły się w grupach 5-6 osobowych w ramach terapii na sali gimnastycznej, MDS, arteterapii oraz hipoterapii.Planujemy, że zajęcia dla Maluchów i Starszaków będą odbywały się co dwa tygodnie. Dzieci świetnie się bawią i rozwijają różne umiejętności, a w czasie, kiedy są na zajęciach, rodzice mogą porozmawiać i wymienić się doświadczeniami przy kawie.
Cieszymy się, że nadal jesteście z nami, szczerze liczymy na Wasze wsparcie. Pamiętajcie, że tylko wspólne działanie pozwoli nam wznieść się na wyżyny. Dzięki temu będziemy mogli bardziej efektywnie wspierać naszych podopiecznych. Jeżeli macie wokół siebie ludzi, którzy mogliby potrzebować naszej pomocy, zaproście ich do Fundacji Spectrum Liberi.

 

 

szkolenia_foto
rodzice_foto
podopieczni_foto

 

  • – prowadzimy i organizujemy zajęcia dla Podopiecznych z zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem i Zespołem Aspergera;
  • – organizujemy grupę wsparcia dla rodziców Podopiecznych;
  • – prowadzimy szkolenia i konferencje dla nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem całościowych zaburzeń rozwojowych, autyzmem i Zespołem Aspergera;
  • – prowadzimy punkt konsultacyjny dla rodziców zaniepokojonych zachowaniem swoich dzieci;
  • – realizujemy kampanię na temat życia z autyzmem, niepełnosprawnością i zatrudnienia osób ze spektrum autyzmu;
  • – organizujemy akcje charytatywne dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami;

 

 

 Darowizny na cele statutowe

Prosimy o wsparcie dla naszych Podopiecznych i przekazanie wpłaty na rachunek bankowy:

Bank Millenium: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027

 Darowizny dla Podopiecznego fundacji

Aby przekazać darowiznę na rzecz wybranego Podopiecznego Spectrum Liberi, należy w tytule przelewu podać jego imię i nazwisko.

Bank Millenium: 78 1160 2202 0000 0002 3726 1788

 Możesz odliczyć darowiznę od podatku

Każdą darowiznę czy to pieniężną, czy rzeczową, przekazaną na rzecz naszej fundacji, mogą Państwo odliczyć od podatku.

Wszystkie przepisy i informacje znajdą Państwo tutaj.