Komu pomagamy, kim są Podopieczni

Zaburzenia ze spektrum autystycznego ( z ang. Autistic Spectrum Disorder, ASD) należą do grupy zaburzeń rozwojowych mózgu człowieka. Wpływają na zdolność komunikowania się, utrzymywania kontaktów społecznych i okazywania emocji. Osoby zaburzone charakteryzują trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz powtarzające się, schematyczne postępowanie.

Autystyczne Spektrum Zaburzeń

rsz_1rsz_boy_rysOd maja 2013 roku, według najnowszej instrukcji organizacji WHO, mówimy o jednej jednostce diagnostycznej – autystycznym spektrum zaburzeniowym (ASD). Wcześniej lekarze grupowali je na poszczególne podtypy, takie jak zaburzenia autystyczne, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, inne zaburzenia rozwojowe oraz Zespół Aspergera.

Bez względu na stanowisko środowiska medycznego i WHO ważne jest, aby zaburzenia zachowania były diagnozowane w jak najwcześniejszym wieku dziecka. Diagnoza musi być pełna i wraz z rozwojem dziecka modyfikowana.

U dziecka z autyzmem nieprawidłowa percepcja emocjonalna, która jest skutkiem anomalii pracy mózgu, powoduje nieadekwatne reakcje np. strachu na szelest papieru lub dźwięk suszarki. Mózg autystyka ma trudności z uczeniem się i ignorowaniem bodźców obojętnych dla dziecka zdrowego. Zwyczajowo obojętne przedmioty (np. talerze, kółeczka, patyczki, cukierki, nawet zabawki) są dla autystyka źródłem fascynacji, emocjonalnego zaangażowania i obsesyjnych zainteresowań, niezrozumiałych dla rówieśników i otoczenia.

Spektrum autystyczne to szerokie pojęcie, obejmujące różne typy osób o cechach autystycznych, wykazujących odmienne mechanizmy lub przyczyny powodujące trudności rozwojowe i mające często odrębne wymagania wobec środowiska. Wszystkie one charakteryzują się znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji, jak również znacznie ograniczonymi zainteresowaniami i bardzo powtarzalnym zachowaniem.

 Dowiedz się więcej:

 Darowizny na cele statutowe

Prosimy o wsparcie dla naszych Podopiecznych i przekazanie wpłaty na rachunek bankowy:

Bank Millenium: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027

 Darowizny dla Podopiecznego fundacji

Aby przekazać darowiznę na rzecz wybranego Podopiecznego Spectrum Liberi, należy w tytule przelewu podać jego imię i nazwisko.

Bank Millenium: 78 1160 2202 0000 0002 3726 1788

 Możesz odliczyć darowiznę od podatku

Każdą darowiznę czy to pieniężną, czy rzeczową, przekazaną na rzecz naszej fundacji, mogą Państwo odliczyć od podatku.

Wszystkie przepisy i informacje znajdą Państwo tutaj.