Autyzm a inne zaburzenia rozwojowe

niebieska-full

Autyzm można pomylić z innymi zaburzeniami rozwoju. Pomyłka w diagnozie dotyczy dzieci najmłodszych, a także tych, które mają podobne do autyzmu symptomy, ale cierpią również na inne trudności. Pomylić można również objawy dziecka, którego rozwój umysłowy jest opóźniony.

Często przypisuje się autyzm dzieciom, u których rozwój mowy nie przebiega prawidłowo.

Objawy podobne do autyzmu mogą występować również w przypadku innych zaburzeń, które mogą sprawić problem diagnostyczny:

1. Zaburzenia rozwoju mowy i języka, w tym opóźnienie rozwoju mowy.

2. Upośledzenie umysłowe.

3. Inne zaburzenia należące do kategorii „całościowe zaburzenia rozwojowe”

– Zespół Aspergera

– Zespół Retta

– Dziecięce Zaburzenia Dezintegracyjne

4. Zaburzenia lękowe (fobia społeczna).

5. Zespół stresu pourazowego.

6. Zaburzenia kompulsyjno-obsesyjne.

7. Głuchota.

8. Zaburzenia integracji sensorycznej.

Poniższa tabela przedstawia podobieństwa i różnice w kryteriach diagnostycznych całościowych zaburzeń rozwojowych (według Haris, Glasberg i Ricca).

Diagnoza

Zaburzenia rozwoju społecznego

Zaburzenia mowy

Sztywne zachowania

Pogorszenie funkcjonowania

Upośledzenie umysłowe

Autyzm wczesnodziecięcy

+

+

+

+/-

Zespół Retta

+

+

+

+

+

Dziecięce zaburzenia dezintegracyjne

+

+

+

+

+

Zespół Aspergera

+

+

Opracowano na podstawie:

1) Vig S., Jedrysek E. (1999). Autistic features in young children with significant cognitive impairment: Autism or Mental Retardation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 235-248.

2) Harris, S. L., Glasberg, B., & Ricca, D. (1996).  Pervasive developmental disorders: Distinguishing among subtypes. The School Psychology Review, 25, 308-315.

 Darowizny na cele statutowe

Prosimy o wsparcie dla naszych Podopiecznych i przekazanie wpłaty na rachunek bankowy:

Millenium Bank: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027

 Darowizny dla Podopiecznego fundacji

Aby przekazać darowiznę na rzecz wybranego Podopiecznego Spectrum Liberi, należy w tytule przelewu podać jego imię i nazwisko.

Millenium Bank: 78 1160 2202 0000 0002 3726 1788

 Możesz odliczyć darowiznę od podatku

Każdą darowiznę czy to pieniężną, czy rzeczową, przekazaną na rzecz naszej fundacji, mogą Państwo odliczyć od podatku.

Wszystkie przepisy i informacje znajdą Państwo tutaj.