Autyzm w wieku przedszkolnym

niebieska-full

Objawy autyzmu w okresie przedszkolnym stają się bardzo widoczne ze względu na rozszerzanie kontaktów społecznych dziecka i wykonywanie przez niego zadań rozwojowych na tle innych rówieśników. Nieprawidłowości w nawiązywaniu,  podtrzymywaniu kontaktu z otoczeniem przedszkolnym bardzo szybko wychodzą na jaw i dzieci dotychczas niezdiagnozowanie lub „zignorowane” w domowym otoczeniu jako zaburzone, mają ogromne problemy w przystosowaniu się i interakcji.

W przedszkolu widać izolację dziecka, natomiast można również zauważyć pewien wzrost relacji społecznych z dorosłymi. Dziecku bardzo trudno poszerzyć relacje z rówieśnikami.

Według literatury dzieci przedszkolne z autyzmem można podzielić na trzy grupy:

1. Dzieci „aktywnie” unikające kontaktów społecznych, wycofane.

2. Dzieci bierne w kontaktach społecznych, ale akceptujące te kontakty.

3. Dzieci aktywne i spontanicznie próbujące nawiązać kontakt społeczny, ale robiące to w sposób mało skuteczny w sensie zaspokojenia potrzeb partnera i jego oczekiwań (zadające wciąż te same pytania, wygłaszające monologi, wspólne zabawy ograniczone do zainteresowań dziecka).

KalinkaWiększość dzieci z autyzmem nadal preferuje zabawy w samotności, zaburzenie rozwoju jest ciągle stymulowane przez nieumiejętność zabawy. Nie bawią się w nauczyciela, sprzedawcę, w robienie zakupów, kładzenie lalek spać. Nie ma kreatywności i wyobraźni. Pamiętajmy, że niektóre w dalszym ciągu nie mówią, a pierwsze słowa mogą wypowiedzieć w wieku 4-5 lat. Wiele dzieci używa prostych gestów typu „daj” lub „pić”

W wieku przedszkolnym pojawia się rozumienie mowy i dzieci autystyczne spełniają polecenia, ale wciąż nie są zdolne do przeprowadzenia rozmowy. Mowa nie służy do wyrażania doświadczeń, emocji, zainteresowań. Ogranicza się do nazywania prostych rzeczy lub potrzeb. Echolalia są bardzo charakterystyczne dla mowy osób autystycznych i nasilają się ze względu na mnogość przetwarzania informacji. Nieprawidłowe użycie zaimków i częste mówienie w trzeciej osobie zamiast użycia „ja”. Dziecku trudno zrozumieć, że „dziś” stanie się „wczoraj”, a zabawka jest „tu”, a nie „tam”. Język jest bardzo schematyczny i dosłowny. Brak zrozumienia żartu czy ironii, metafor i synonimów. Dzieci z autyzmem maja zdolność do tworzenia sobie tylko znanego słownika tzw. neologizmów.

Nie potrafią zastosować intonacji jako środka komunikacji. Czasem domagają się, aby mówić ciągle do nich w ten sam sposób, w tym samym szyku. Inna forma budzi atak złości. Nie potrafią odczytać mowy ciała: gestów, mimiki twarzy.

Skłonność dziecka do sztywnych zachowań jest widoczna w czasie zabawy, powoduje trudności z porządkowaniem, podporządkowaniem się, układaniem, powtarzaniem tych samych czynności zgodnie z regułami. Zazwyczaj brak koordynacji ruchowej przeszkadza w skakaniu, rzucaniu, łapaniu, jeździe na rowerze. Dzieci te często cierpią na dyspraksję, czyli nieprawidłowe napięcie mięśniowe, co ma wpływ na ich funkcjonowanie motoryczne i neurologiczne.

Między 3 a 5 rokiem życia większość dzieci z autyzmem kontroluje swoje potrzeby fizjologiczne, ale są również takie dzieci, które nie odczuwają dyskomfortu podczas moczenia się. Dziecko jest zdolne do samoobsługi, również jeśli chodzi o jedzenie i picie.

Opracowano na podstawie:

1) Tandos, J., Leekam, S., McConachie, H., Meins, E., Parkinson, K., Wright, C., Turner, M., Arnott, B., Vittorini, L. & Le Couter, A. (2006). Repetitive behaviours in typically developing 2-year-olds.Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 1131-1138.

2) Johnson CP, Myers SM.Identification and evaluation of children with autism spectrum disorders.
Pediatrics. 2007;120(5):1183-1215.

3) Matson J.L., (2009). Intrelectual and evaluation of children with austism spectrum disorders. Research in Devlopmental Disabilities, 30, 1107-1114.

 Darowizny na cele statutowe

Prosimy o wsparcie dla naszych Podopiecznych i przekazanie wpłaty na rachunek bankowy:

Millenium Bank: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027

 Darowizny dla Podopiecznego fundacji

Aby przekazać darowiznę na rzecz wybranego Podopiecznego Spectrum Liberi, należy w tytule przelewu podać jego imię i nazwisko.

Millenium Bank: 78 1160 2202 0000 0002 3726 1788

 Możesz odliczyć darowiznę od podatku

Każdą darowiznę czy to pieniężną, czy rzeczową, przekazaną na rzecz naszej fundacji, mogą Państwo odliczyć od podatku.

Wszystkie przepisy i informacje znajdą Państwo tutaj.