Autyzm w wieku szkolnym

niebieska-full

U większości dzieci z autyzmem następuje postęp rozwoju w wieku szkolnym. Dzieci te najczęściej podejmują naukę w wieku 7 lat w ramach nauczania specjalnego lub indywidualnego. Potrafią rozpoznać zasady społeczne. Znają je, ale mają problemy z wprowadzeniem ich w życie. Zasady te nie są przyswajane w sposób intuicyjny, ciągle muszą uczyć się tych zasad i je praktykować.

Dziecko z autyzmem w dalszym ciągu może nie być zainteresowane w zabawach z rówieśnikami. Dziecko z autyzmem potrafi zaskakująco przytaczać wypowiedzi usłyszane po jakimś czasie używając tej samej intonacji i ekspresji, jaką usłyszało w oryginale od innej osoby. Zaczynają wyróżniać pewne osoby i przywiązywać się do nich. W dalszym ciągu występuje rutyna i stereotypowość w działaniu, a także opór przed zmianami. Postęp w tym wieku jest uzależniony od stopnia rozwoju umysłowego i rozwoju mowy.

Opracowano na podstawie:

1 ) Jaklewicz H.: Całościowe zaburzenia rozwojowe. [w:] Psychiatria dzieci i młodzieży,

I. Namysłowska (red.). PZWL, Warszawa 2004, 110-128.

2) Fectaeauo S. i wsp., (2003). Developmental changes of autistic symptoms. Autism, 7, 255-268

 Darowizny na cele statutowe

Prosimy o wsparcie dla naszych Podopiecznych i przekazanie wpłaty na rachunek bankowy:

Millenium Bank: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027

 Darowizny dla Podopiecznego fundacji

Aby przekazać darowiznę na rzecz wybranego Podopiecznego Spectrum Liberi, należy w tytule przelewu podać jego imię i nazwisko.

Millenium Bank: 78 1160 2202 0000 0002 3726 1788

 Możesz odliczyć darowiznę od podatku

Każdą darowiznę czy to pieniężną, czy rzeczową, przekazaną na rzecz naszej fundacji, mogą Państwo odliczyć od podatku.

Wszystkie przepisy i informacje znajdą Państwo tutaj.