Autyzm – objawy do 3 roku życia

niebieska-full

Szacuje się, że w Polsce około 30.000 osób cierpi na autyzm, z tego 10.000 to dzieci. Zespół autystyczny (autystyczne spektrum) rozwija się przed 36 miesiącem życia i nawet w przypadku rehabilitacji obecny jest w funkcjonowaniu dotkniętej nim osoby przez całe życie.

Spektrum autystyczne to grupa zaburzeń, które wpływają na zdolność komunikowania się, utrzymywania kontaktów społecznych i okazywania emocji. Bardzo ważne jest, aby zaburzenia zachowania były diagnozowane w jak najwcześniejszym wieku dziecka.

Za podstawę rozpoznania autyzmu przyjmuje się następujące nieprawidłowości:

 • deficyt w rozwoju społecznym, nieumiejętność uczestniczenia w naprzemiennych interakcjach społecznych;
 • deficyt komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
 • obecność sztywnych wzorców zachowania, aktywności i zainteresowań.

aut_pic

Objawy, które powinny niepokoić rodziców i otoczenie, z zastrzeżeniem, że nie wszystkie objawy muszą występować jednocześnie. Jeżeli występują pojedyncze objawy nie oznacza to, że dziecko cierpi na autyzm. Im więcej zachowań wymienionych poniżej, tym większe ryzyko zaburzenia rozwoju.

Wiek do 3 lat:

 • dziecko wieku 6 miesięcy nie uśmiecha się, nie domaga się przytulania, brania na ręce;
 • przytulane sztywnieje lub odsuwa się od rodzica, jest obojętne czy rodzic się pojawia lub odchodzi;
 • nie gaworzy w wieku do 12 miesięcy;
 • nie potrafi wyrazić swoich potrzeb, nie wykonuje żadnych gestów;
 • nie raczkuje;
 • chce być samo, nie bawi się zabawkami zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • unika kontaktu wzrokowego lub patrzy krótko, zbyt obojętnie, ulotnie;
 • nawet, gdy patrzy – kontakt wzrokowy nie służy porozumiewaniu się, bardziej wpatruje się w szczegóły twarzy;• ignoruje lub wycofuje się z prób nawiązania z nim kontaktu;
 • jest nadpobudliwe, w zabawie z innymi niecierpliwe;
 • nie mówi lub używa słów bez znaczenia, rozwój mowy opóźniony;
 • powtarza za rodzicem słowo w słowo – echolalia;
 • wprawia przedmioty w ruch obrotowy, kreci kółeczkami np. autek zabawkowych;
 • wprowadza swoje ciało w ruch obrotowy lub biega od „ściany do ściany” bez wyraźnego celu;
 • kiwa się, huśta, stuka przedmiotami o przedmiot;
 • sprzeciwia się zmianom w rutynie swojego działania;
 • jest nadwrażliwe na dotyk, dźwięk (suszarka, pralka), światło i jednocześnie nie zgłasza bólu lub przesadnie na niego reaguje;
 • jak mówi to na jeden temat, schematycznie;
 • nie reaguje na własne imię;
 • ciało wydaje się być wiotkie lub nadmiernie spięte;
 • chodzi drobnymi kroczkami, na palcach lub w podskokach.
 • brak zabaw interakcyjnych z rówieśnikami, ignorowanie pochwał i zainteresowania innych osób;
 • aktywnie unika innych dzieci, nie reaguje na werbalne lub niewerbalne nawiązywanie kontaktu;
 • jest agresywne lub występuje autoagresja wynikająca z lęku i zaburzeniu działań schematycznych;
 • jest wybiórcze w jedzeniu, brak akceptacji dla konsystencji potraw, wąchanie potraw;
 • wącha przedmiotów lub ludzi;
 • jest ograniczone w aktywności i zainteresowaniach;
 • ma sztywne zachowania i zainteresowania, samotnictwo, rutynowe zachowania;
 • może mieć zaburzenia snu, połączone z krzykiem i spazmami;
 • nie potrafi bawić się „na niby”, kreować takich zabaw, nie potrafi odgrywać ról.

 arte_foto

Autyzm rozpoznaje się na podstawie kryteriów powszechnie stosowanych klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, to jest do DSM-V i klasyfikacji opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia ICD-10.

Opracowano na podstawie:

1) Drała D., Maciarz A., Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera, Impuls, Kraków 2007, ISBN 83-7308-873-3.

2) Bobkowicz-Lewartowska L., Autyzm dziecięcy – zagadnienia diagnozy i terapii, Impuls, Kraków 2005, ISBN 83-7308-570-X.

3) Firth U., Autyzm i zespół Aspergera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ISBN 83-200-3093-5.

4) Aldenrud U., Ilstedt S., Wacław W., Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2000, ISBN 83-7164-248-2.

 Darowizny na cele statutowe

Prosimy o wsparcie dla naszych Podopiecznych i przekazanie wpłaty na rachunek bankowy:

Millenium Bank: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027

 Darowizny dla Podopiecznego fundacji

Aby przekazać darowiznę na rzecz wybranego Podopiecznego Spectrum Liberi, należy w tytule przelewu podać jego imię i nazwisko.

Millenium Bank: 78 1160 2202 0000 0002 3726 1788

 Możesz odliczyć darowiznę od podatku

Każdą darowiznę czy to pieniężną, czy rzeczową, przekazaną na rzecz naszej fundacji, mogą Państwo odliczyć od podatku.

Wszystkie przepisy i informacje znajdą Państwo tutaj.