Inne zaburzenia rozwojowe

niebieska-full

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych następuje, jeżeli u dziecka występują objawy autyzmu dziecięcego lub Zespołu Aspergera, ale nie spełniaja one wszystkich kryteriów. W przypadku małych dzieci, gdy informacja nie jest pełna i jednoznaczna, obserwacja i terapia powinna być prowadzona pod kątem całościowych zaburzeń rozwojowych.

file000190515619

Mówi się, że nie ma dwojga dzieci, u których obraz kliniczny autyzmu byłby taki sam. Ze względu na zróżnicowanie nasilenia i typu objawów, nietrudno pomylić autyzm z innymi zaburzeniami rozwoju. Może tak być zwłaszcza u najmłodszych dzieci, u których najbardziej typowe dla autyzmu problemy mają jeszcze lekkie nasilenie, ale współwystępują inne trudności, które w pierwszej chwili wydają się nie mieć nic wspólnego z autyzmem. Dotyczy to również dzieci, których rozwój umysłowy jest znacznie opóźniony. Bardzo łatwo wtedy o błędy diagnostyczne, gdy jednocześnie występuje kilka czynników: zdarza się, że autyzm diagnozuje się u młodszych dzieci, których rozwój jest znacznie opóźniony, a także u dzieci, u których występują rozległe zaburzenia mowy.

Warto pamiętać, że objawy typowe dla autyzmu, mogą pojawiać się także w niektórych innych zaburzeniach – rozróżnienie ich od autyzmu może niekiedy sprawiać problem. Są to między innymi:

 • pozostałe zaburzenia z kategorii „całościowe zaburzenia rozwoju”, zespół Aspergera, zespół Retta,
 • opóźnienie rozwoju, upośledzenie umysłowe,
 • zaburzenia lękowe (zwł. specyficzne jak np. fobia społeczna),
 • zespół stresu pourazowego (PTSD),
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (m.in. zespół Gillesa de Tourette’a),
 • zaburzenia rozwoju mowy i języka,
 • specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych,
 • głuchota,
 • zaburzenia integracji sensorycznej.
 •  

  Autyzm nie jest zaburzeniem izolowanym, jednocześnie u dzieci mogą występować inne problemy medyczne o zróżnicowanym nasileniu. Przy dzisiejszym poziomie wiedzy medycznej nie można określić jaki jest kierunek związku tych problemów z autyzmem. Diagnozując stan dziecka, zawsze należy uwzględnić czy w grę nie wchodzą także inne problemy zdrowotne, a zwłaszcza:

 • epilepsja,
 • alergie,
 • celiakia i zaburzenia trawienia,
 • dysfunkcje nerek i wątroby,
 • uczulenie na leki,
 • dysfunkcje układu odpornościowego,
 • zaburzenia metaboliczne.
 • Opracowano na podstawie:

  1)Pisula, E. (2010). Autyzm: przyczyny, symptomy, terapia, Harmonia 2010

   Dowiedz się więcej:

   Darowizny na cele statutowe

  Prosimy o wsparcie dla naszych Podopiecznych i przekazanie wpłaty na rachunek bankowy:

  Millenium Bank: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027

   Darowizny dla Podopiecznego fundacji

  Aby przekazać darowiznę na rzecz wybranego Podopiecznego Spectrum Liberi, należy w tytule przelewu podać jego imię i nazwisko.

  Millenium Bank: 78 1160 2202 0000 0002 3726 1788

   Możesz odliczyć darowiznę od podatku

  Każdą darowiznę czy to pieniężną, czy rzeczową, przekazaną na rzecz naszej fundacji, mogą Państwo odliczyć od podatku.

  Wszystkie przepisy i informacje znajdą Państwo tutaj.