Całościowe zaburzenia rozwojowe

niebieska-full

Całościowe zaburzenia rozwojowe to podgrupa zaburzeń neurorozwojowych, do których zalicza się również specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka, specyficzne zaburzenia umiejętności szkolnych i rozwoju funkcji motorycznych. Ujawniają się one zazwyczaj w okresie niemowlęctwa lub dzieciństwa. Jest to inaczej mówiąc opóźnienie lub uszkodzenie rozwoju funkcji – niewystępowanie umiejętności odpowiednich do wieku dziecka.

Zaburzenia określa się jako całościowe, ponieważ dotyczą obszarów funkcjonowania dziecka, gdzie zaburzone jest wiele sfer rozwoju (inaczej niż w zaburzeniach specyficznych, gdzie zaburzona jest jedna sfera np. tylko rozwój mowy, tylko funkcje motoryczne, tylko umiejętność czytania i pisania).

Ze względu na klasy diagnostyczne całościowe zaburzenia rozwojowe dzieli się na:rsz_calosciowe_pic

 • autyzm dziecięcy;

 • autyzm atypowy;

 • Zespół Retta;

 • dziecięce zaburzenia dezintegracyjne;

 • Zespół Aspergera;

 • inne całościowe zaburzenia rozwojowe.

 • Powyższe zaburzenia nauka zalicza do  autystycznego spektrum zaburzeń.

  Autystyczne spektrum zaburzeń ma pomóc scharakteryzować osoby z cięższym i lżejszym natężeniem zaburzeń autystycznych.

  Opracowano na podstawie:

  1) Wing, L. & Gould, J. (1979), „Severe Impairments of Social Interaction and Associated Abnormalities in Children: Epidemiology and Classification”, Journal of Autism and Developmental Disorders, 9, pp. 11-29.

  2) AllenD. A. (1988). Autistic spectrum disorders:: Clinical presentation in preschool children. Journal of Child Neurology, 3 Suppl., 48-56

  3) Crane Winsler A. (2008) Early autism detection:  Implications for pediatric practice and public policy. Journal of Disability Policy Studies, 18(4), 245-253

  4) Sullivan M, Finelli J, Marvin A, Garrett-Mayer E, Bauman M, Landa RJ. (2007). Response to Joint Attention in Toddlers at Risk for Autism Spectrum Disorder: A Prospective Study. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2007; 37, 37-48

   Dowiedz się więcej:

   Darowizny na cele statutowe

  Prosimy o wsparcie dla naszych Podopiecznych i przekazanie wpłaty na rachunek bankowy:

  Millenium Bank: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027

   Darowizny dla Podopiecznego fundacji

  Aby przekazać darowiznę na rzecz wybranego Podopiecznego Spectrum Liberi, należy w tytule przelewu podać jego imię i nazwisko.

  Millenium Bank: 78 1160 2202 0000 0002 3726 1788

   Możesz odliczyć darowiznę od podatku

  Każdą darowiznę czy to pieniężną, czy rzeczową, przekazaną na rzecz naszej fundacji, mogą Państwo odliczyć od podatku.

  Wszystkie przepisy i informacje znajdą Państwo tutaj.