Zespół Aspergera

niebieska-full

Zespół Aspergera (ZA) jest bardzo podobnym stanem do autyzmu i wchodzi w skład autystycznego spektrum zaburzeń. Jednakże dzisiejsza nauka rozróżnia ZA jako odrębną jednostkę chorobową.

Symptomami Zespołu Aspergera w obrazie klinicznym są:

1. Zaburzone funkcjonowanie w sferze społecznej.

2. Zaburzona komunikacja.

3. Rutynowe i stereotypowe wzorce zachowań.

Zespół Aspergera jest zaliczony do klasyfikacji całościowych zaburzeń rozwojowych i wyodrębnia się osobne kryteria diagnostyczne.

Cechą charakterystyczną u dzieci z Zespołem Aspergera jest brak znaczącego opóźnienia rozwoju mowy oraz rozwoju poznawczego. Umiejętność samoobsługi, zainteresowanie otoczeniem i zachowania przystosowawcze (poza społecznymi) są stosowne do wieku dziecka.

rsz_jack

Główne cechy osoby z ZA:

• brak empatii;

• naiwne i niewłaściwe interakcje;

• pedantyczna, rytualistyczna mowa;

• słaba umiejętność komunikacji niewerbalnej;

• nadmierne koncentrowanie się na określonych tematach;

• słaba koordynacja ruchowa.

Diagnoza stawiana jest dopiero po ukończeniu 5 roku życia ze względu na niecharakterystyczne objawy we wczesnym dzieciństwie. Wiele cech we wczesnym dzieciństwie wskazuje na autyzm, wiele z tych cech ustępuje, bądź nie jest tak nasilone jak u dziecka typowo autystycznego.

Opracowano na podstawie:

1) Wing L. (1976). Early Childhood Autism: clinical, Eaducational and Social Aspects. Oxford: Pergamon Press.

2) Ylisaukko-oja T.i wsp. (2004). Genome-wide scan for loci of Asperger Syndrom, Molecular Psychiatry, 9, 161-168.

3) Ghaziuddin M., Shakal J., Tsai L. (1995). Obstetric factors in Asperger Syndrome: Comparison with high-functioning autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 25, 311-317.

 Dowiedz się więcej:

 Darowizny na cele statutowe

Prosimy o wsparcie dla naszych Podopiecznych i przekazanie wpłaty na rachunek bankowy:

Millenium Bank: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027

 Darowizny dla Podopiecznego fundacji

Aby przekazać darowiznę na rzecz wybranego Podopiecznego Spectrum Liberi, należy w tytule przelewu podać jego imię i nazwisko.

Millenium Bank: 78 1160 2202 0000 0002 3726 1788

 Możesz odliczyć darowiznę od podatku

Każdą darowiznę czy to pieniężną, czy rzeczową, przekazaną na rzecz naszej fundacji, mogą Państwo odliczyć od podatku.

Wszystkie przepisy i informacje znajdą Państwo tutaj.