Zespół Aspergera – objawy

niebieska-full

Pierwsze symptomy ZA ujawniają się w wieku do 36 roku życia. Wczesnymi objawami mogą być problemy ze snem, wybudzanie się z krzykiem, krótki niespokojny sen. Najczęściej objawia się też brakiem zainteresowania innymi ludźmi i brakiem komunikacji niewerbalnej. W późniejszym okresie objawy mogą się nasilić lub też być ledwo zauważalne.

Wiek do 3 roku życia

W wieku niemowlęcym mogą się pojawić poniższe objawy:

• niechęć do przytulania się do osób emocjonalnie związanych z dzieckiem;

• słaby kontakt wzrokowy;

• brak wspólnego pola uwagi;

• nasilone lub zbyt słabe reakcje na dźwięk, zapach, smak.

W późniejszym okresie życia:

• niektóre dzieci z ZA są „szczęśliwe” pozostawione same sobie, inne krzykliwe i „niegrzeczne”, trudne do uspokojenia;

• dwuwyrazowe zdania są obecne do ukończenia 3 roku życia;

• wypowiedzi mają charakter monologu, duża zdolność do powtarzania zasłyszanych słów i powtarzania ich bez kontekstu, echoalia;

• dziecko ma sztywne zachowania i fascynacje jedną dziedziną np. mechaniką;

• zabawa jest stereotypowa, uboga i nie polega na naśladowaniu ról;

• dziecko próbuje bawić się samotnie lub pokierować zachowaniem innych, aby zaspokoic swoje potrzeby zabawy;

• może być nadmiernie ruchliwe, impulsywne, nadmiernie uparte, nieustępliwe lub wycofane i mające trudność z koncentracją uwagi;

• często używa wyrażeń z telewizji lub zasłyszanych od dorosłych, stając się dla otoczenia dzieckiem „dziwnie inteligentnym”.

Dzieci z Zespołem Aspergera mogą mieć cechy typowe dla dzieci autystycznych, ale ich rozwój przebiega znacznie szybciej, a objawy autystyczne nie są tak nasilone. Deficyty, na które cierpią sprawiają, że osoby takie mają inne priorytety, potrzeby emocjonalne i społeczne. Dzieci takie nie radzą sobie z klasyfikowaniem i rozpoznawaniem emocji, nie potrafią łączyć ich z uczuciami. Bardzo trudno im rozpoznawać cudze emocje i zachowania. Nie radzą sobie z powiązaniem np. płaczu z bólem i rozpaczą, a śmiechu z wyrażaniem radości. Często są traktowane jako egocentrycy i dziwacy skupieni jedynie na sobie.

Zainteresowania jedną dziedziną wiedzy ma charakter obsesyjny i przeszkadza zainteresować się innymi sprawami. Dziecko w wieku przedszkolno-szkolnym ma łatwość w uczeniu się np. matematyki a nie potrafi przyswoić najprostszych zasad języka polskiego.

Opracowano na podstawie:

1) Wing L. (1976). Early Childhood Autism: clinical, Eaducational and Social Aspects. Oxford: Pergamon Press.

2) Ylisaukko-oja T.i wsp. (2004). Genome-wide scan for loci of Asperger Syndrom, Molecular Psychiatry, 9, 161-168.

3) Ghaziuddin M., Shakal J., Tsai L. (1995). Obstetric factors in Asperger Syndrome: Comparison with high-functioning autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 25, 311-317.

 Darowizny na cele statutowe

Prosimy o wsparcie dla naszych Podopiecznych i przekazanie wpłaty na rachunek bankowy:

Millenium Bank: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027

 Darowizny dla Podopiecznego fundacji

Aby przekazać darowiznę na rzecz wybranego Podopiecznego Spectrum Liberi, należy w tytule przelewu podać jego imię i nazwisko.

Millenium Bank: 78 1160 2202 0000 0002 3726 1788

 Możesz odliczyć darowiznę od podatku

Każdą darowiznę czy to pieniężną, czy rzeczową, przekazaną na rzecz naszej fundacji, mogą Państwo odliczyć od podatku.

Wszystkie przepisy i informacje znajdą Państwo tutaj.