Zespół Aspergera w wieku szkolnym

niebieska-full

W okresie szkolnym dziecko z Zespołem Aspergera staje wobec wymagań, które są dla niego wielkim wyzwaniem ze względu na specyficzne normy i zasady panujące w szkole. Życie w klasie regulują mechanizmy, których dziecko z ZA albo sztywno się trzyma albo nie jest ich w ogóle świadome.

Wymienia się następujące deficyty zachowania w okresie szkolnym:

 • nieumiejętność wchodzenia w interakcje lub unikanie kontaktu, trudności w uczestniczeniu w zabawach, brak zainteresowania tym, jak jest postrzegane przez inne dzieci;
 • dziecko nie potrafi odczytać wskazówek społecznych – zmiany nie są zauważane w bieżącym działaniu i aktywnościach;
 • trudności w zrozumieniu relacji społecznych np. przyjaźni;
 • brak umiejętności interpretacji zachowań innych ludzi;
 • brak empatii;
 • nieadekwatna intensywność uczuć w stosunku do sytuacji;
 • sztywny, niezmienny i nieuwzględniający reakcji otoczenia sposób zachowania, nieadekwatne reakcje emocjonalne.
 • Opracowano na podstawie:

  1) Gillberg Ch. (2002). A Guide to Asperger Syndrom. Cambridge: University Press.

   Darowizny na cele statutowe

  Prosimy o wsparcie dla naszych Podopiecznych i przekazanie wpłaty na rachunek bankowy:

  Millenium Bank: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027

   Darowizny dla Podopiecznego fundacji

  Aby przekazać darowiznę na rzecz wybranego Podopiecznego Spectrum Liberi, należy w tytule przelewu podać jego imię i nazwisko.

  Millenium Bank: 78 1160 2202 0000 0002 3726 1788

   Możesz odliczyć darowiznę od podatku

  Każdą darowiznę czy to pieniężną, czy rzeczową, przekazaną na rzecz naszej fundacji, mogą Państwo odliczyć od podatku.

  Wszystkie przepisy i informacje znajdą Państwo tutaj.