CSR Biznes Społecznie Odpowiedzialny

Co to jest CSR?

Firmom, które prowadzą lub chcą prowadzić dobre praktyki CSR, Fundacja Spectrum Liberi proponuje następujące formy współpracy:

  • sponsorowanie wydawnictw Fundacji;

  • organizowanie i udział w aukcjach prac plastycznych podopiecznych;

  • uczestnictwo w akcjach prowadzonych przez Fundację;

  • · zapraszanie Fundacji na organizowane przez siebie wydarzenia;

  • promocję wśród pracowników idei przekazywania 1% podatku;

  • objęcie stałą pomocą wybranego podopiecznego lub grupy dzieci;

  • fundowanie podopiecznym i wolontariuszom biletów do kina, teatru, zoo oraz wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i kolonie;

  • wolontariat pracowniczy;

  • przygotowywanie prezentów z okazji urodzin podopiecznych, Dnia Dziecka, Mikołajek i Świąt