Jak możesz pomóc?

Możecie Państwo zaangażować się w pomoc naszym Podopiecznym. Istnieje wiele form wsparcia, nie tylko w postaci darowizn pieniężnych, ale również w postaci pomocy rzeczowej, wolontaryjnej i sponsoringowo – promocyjnej. Fundacja pozyskała lokal, w którym zamierzamy prowadzić nieodpłatne terapie i zorganizować opiekę świetlicową dla podopiecznych. Organizujemy środki na remont i dostosowanie lokalu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jeżeli chcesz nam pomóc, skontaktuj się z nami.

  • logo

Wolontariat

Zostań naszym wolontariuszem. Możesz zaangażować się w pomoc dzieciom i dorosłym z autyzmem, poświęcając dla nich swój osobisty czas. Każdy jest mile widziany.

Darowizna

Możecie Państwo przekazać darowiznę pieniężną lub rzeczową. Informację o potrzebach znajdziecie w zakładce Aktualności.

Promocja fundacji

Opowiedz o nas przyjaciołom i znajomym. Wykorzystaj Facebook, Twitter, YouTube lub cokolwiek co Ci się podoba. Co sprawi, że nasza praca znajdzie szerokie grono odbiorców.

 

Sponsoruj nasze działania

Zostań naszym sponsorem. Możesz współfinansować nasze projekty, programy, wydarzenia. W zamian za to oferujemy Tobie lub Twojej firmie wiele korzyści wynikających z polityki biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Udostępnij nam powierzchnię

Jeżeli dysponujesz powierzchnią reklamową, stoiskową (sklepy, hale, targi) możesz nam je udostępnić i przyczynić się do realizacji naszych celów statutowych.

Pomóż nam oszczędzać

Jeżeli ty sam lub Twoja firma ma możliwości pomocy nam poprzez obniżenie kosztów naszej działalności (kurierzy, poczta, transport, usługi telefoniczne, doradztwo prawno-finansowe itp.), to zapraszamy do współpracy.

Darowizny od osób fizycznych

Ustawa o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) daje możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego.

Przepisy tej ustawy określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):

– organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji, natomiast w sytuacji darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób prawnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) daje możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego.

Ustawodawca określił, że można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):

– organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niżu 10% zyskanego dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji, natomiast w sytuacji darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.