Misja Fundacji Spectrum Liberi

DSC_0289

Fundacja Spectrum Liberi  powstała  z myślą o dzieciach i dorosłych dotkniętych autystycznym spektrum zaburzeń. Fundacja pragnie zapewnić dzieciom ze spektrum autyzmu optymalne warunki rozwoju psychofizycznego.

Naszą misją jest wielopłaszczyznowa pomoc i tworzenie programów fundacyjnych dla najbardziej potrzebujących.

Główne obszary naszej działalności to:

1.                  Upowszechnianie i ochrona praw dziecka z autyzmem.

2.                  Wyrównywanie szans dla dzieci dotkniętych autyzmem i ich rodzin.

3.                  Zapewnienie równego dostępu do edukacji.

4.                  Krzewienie świadomości społecznej na temat autyzmu.

5.                  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

6. Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci z autyzmem poprzez utworzenie i działalność  zespołu szkolno- przedszkolnego.

Obszarami zainteresowania fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, autystycznym, z zaburzeniami pokrewnymi, z dysfunkcjami ruchu, niedowidzącym i niedosłyszącym, niewidomym i niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzinom.

Nasze Programy Fundacyjne powstają z myślą o dzieciach i dorosłych ze spektrum autystycznym oraz ich rodzinach. Zdajemy sobie sprawę, że nasi Podopieczni mają różne potrzeby i trudności. Nasza oferta programowa jest skierowana do jak najszerszej grupy Podopiecznych i rodziców.

Angażujemy wielu specjalistów, w tym wykwalifikowanych lekarzy, pedagogów, psychologów, terapeutów oraz wolontariuszy, często studentów, którzy służą naszym Podopiecznym pomocą, rodzicom radą nie tylko podczas zajęć terapeutycznych.

Cieszymy się z szeroko zakrojonej współpracy z instytucjami samorządu, przedszkolami i szkołami lokalnymi. Tylko razem możemy zmieniać rzeczywistość i zapewnić dzieciom i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami odpowiednie warunki do rozwoju.