Misja Spectrum Liberi

rsz_1rsz_misja_pic

Fundacja Spectrum Liberi  powstała  z myślą o dzieciach i dorosłych dotkniętych autystycznym spektrum zaburzeń. Fundacja pragnie zapewnić dzieciom autystycznym optymalne warunki rozwoju psychofizycznego.

Obszarami zainteresowania fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, autystycznym, z zaburzeniami pokrewnymi, z dysfunkcjami ruchu, niedowidzącym i niedosłyszącym, niewidomym i niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzinom.

Naszą misją jest wielopłaszczyznowa pomoc i tworzenie programów fundacyjnych dla najbardziej potrzebujących.

 
 
 

Główne obszary naszej działalności to:

1.                  Upowszechnianie i ochrona praw dziecka z autyzmem.

2.                  Wyrównywanie szans dla dzieci dotkniętych autyzmem i ich rodzin.

3.                  Zapewnienie równego dostępu do edukacji.

4.                  Krzewienie świadomości społecznej na temat autyzmu.

5.                  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

6. Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci z autyzmem poprzez utworzenie i działalność  zespołu szkolno- przedszkolnego.