Polecenie zapłaty

Wszystkie środki wykorzystywane są na realizację naszych Programów Fundacyjnych oraz zadania statutowe. Dzięki Twojej darowiźnie organizujemy darmowe zajęcia dla Podopiecznych Spectrum Liberi. Pomóż nam pomagać!

Darowizna na rzecz Fundacji Spectrum Liberi

Kwota darowizny PLN:50 PLN


 

Darowizna na rzecz Fundacji Spectrum Liberi

Wpisz dowolną kwotę PLN:


1-dotpay

Przykładowe koszty ponoszone na rehabilitację przez Podopiecznego poza fundacją

-50 zł – zakup najpotrzebniejszych leków,

-80 zł – średni tygodniowy koszt zajęć metodycznych z pedagogiem, logopedą, psychologiem,

-240 zł – miesięczny koszt rehabilitacji sensorycznej,

-300 zł – miesięczny koszt zakupu paliwa i dowozu dziecka na zajęcia w specjalistycznych ośrodkach.

Przykładowe koszty organizacji zajęć dla Podopiecznych fundacji

-600 zł – średni koszt organizacji trzygodzinnych zajęć takich jak Arteterapia, MDS, W.Sherborne i innych zajęć logopedycznych i psychoruchowych dla 12 Podopiecznych (zajęcia odbywaja się co tydzień);

-200 zł – koszt organizacji zajęć z cyklu „Kreatywny Inżynier” dla 6 Podopiecznych,

-2000 zł – roczny koszt zakupu materiałów do prowadzenia zajęć dla 30 Podopiecznych,

Wyżej wymnienione zajęcia są dla Podopiecznych i rodziców nieodpłatne.

 Darowizny na cele statutowe

Prosimy o wsparcie dla naszych Podopiecznych i przekazanie wpłaty na rachunek bankowy:

Millenium Bank: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027

 Darowizny dla Podopiecznego fundacji

Aby przekazać darowiznę na rzecz wybranego Podopiecznego Spectrum Liberi, należy w tytule przelewu podać jego imię i nazwisko.

Millenium Bank: 78 1160 2202 0000 0002 3726 1788

Darowizny od osób fizycznych

Ustawa o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) daje możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego.

Przepisy tej ustawy określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):

– organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji, natomiast w sytuacji darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

 

 

Darowizny od osób prawnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) daje możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego.

Ustawodawca określił, że można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):

– organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niżu 10% zyskanego dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji, natomiast w sytuacji darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.