Programy dla podopiecznych

Misją fundacji Spectrum Liberi jest niesienie szeroko rozumianego wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Nasi Podopieczni mogą korzystać z wielu programów fundacyjnych, które stale rozwijamy i dopasowujemy do ich potrzeb. Zajęcia organizowane przez fundację są nieodpłatne.

Wspomaganie rozwoju dziecka – Metoda Dobrego Startu (MDS)

Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych.mds_foto Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi.

MDS przeznaczona jest dla dzieci od 2 do 10 lat. Ma zastosowanie w profilaktyce niepowodzeń szkolnych, diagnozowaniu ich przyczyn, korekcji zaburzeń i w edukacji. Metoda służy przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania. Służy także uczeniu liter i cyfr w pierwszej klasie. Dotyczy to zarówno dzieci o prawidłowym rozwoju, jak i dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

Trening Umiejętności Społecznych

Celem treningu jest poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych i lepsza samoocena. Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera zaznają wielu niepowodzeń w relacjach z rówieśnikami, co prowadzi często do unikania tych kontaktów i obniżenia samooceny.trening_foto W terapii dziecka ze spektrum autyzmu chcemy wypracować zachowania społecznie akceptowane i wyuczyć sprawności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym.
Dziecko z autyzmem nie rozwija spontanicznie swych zdolności komunikacyjnych i społecznych. Jest to bardzo duży problem, gdyż stopień rozwinięcia tych umiejętności wpływa na poziom akceptacji dziecka przez środowisko społeczne, w którym się znajduje.

Istnieją różne metody i techniki, które mają na celu usprawnienie umiejętności społecznych dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Wybór odpowiedniej metody zależy od stopnia zaburzenia dziecka.

 

9 podstawowych umiejętności, których uczymy:

  • zawierania znajomości,
  • słuchania,
  • pytania,
  • odmawiania,
  • inicjowania rozmowy,
  • dyskutowania,
  • reagowania na krytykę,
  • wyrażania krytyki,
  • radzenia sobie z uczuciami: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu, rozczarowania, mówienia komplementów.

 

Zajęcia twórcze dla dzieci – Arteterapia

Proponujemy Podopiecznym cykl zajęć „Kreatywny Inżynier” oraz „Arteterapia dla Asa”. Podczas tych zajęć, dzieci pod opieką naszych wolontariuszy i pedagogów będą mogły poprawić swoje umiejętności manualne, a także szlifować swoją wyobraźnię. Uczestnicy zajęć arteterapii nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń. arte_foto2Terapeuta nie koncentruje się bowiem w pierwszym rzędzie ani na wartościach estetycznych wytworzonych obiektów ani na ich aspekcie diagnostycznym. Zajęcia odbywają się w grupach, co ma ogromne znaczenie dla terapii stymulującej zachowania społeczne.

Kluczową rolę w arteterapii odgrywa relacja terapeutyczna, która różni się od relacji w tradycyjnych formach psychoterapii.Ta forma terapii może być szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną.

Dogoterapia

Nasi Podopieczni korzystają z terapii z udziałem psa. Metoda dogoterapeutyczna wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.dogo_foto
Terapia tego rodzaju jest jedną z dziedzin zooterapii. Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii, wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Dogoterapia to emocjonalny kontakt, więź pomiędzy podopiecznym i psim terapeutą. Ta niezwykła więź motywuje dziecko do pracy. Metoda ta, pozytywne rezultaty zawdzięcza cechom psa, jego oddaniu, trosce i przyjaźni jaką obdarza on ludzi.
 
 
 
 

Muzykoterapia

muzyka_foto

„Jest dziełem tworzonym przez człowieka, w którym może on dostrzec samego siebie” – J. Alvin

Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Uznaje się, że już sam kontakt z muzyką, jej odtwarzanie lub tworzenie ma znaczący walor terapeutyczny. Potocznie mianem muzykoterapii określa się niekiedy również terapię zajęciową, w której muzyka, śpiew, czy gra na instrumentach odgrywają podstawową rolę.

Istotą myzykoterapii jest nawiązanie muzycznej wiezi z dzieckiem/ dorosłym i towarzyszenie mu w całej terapii poprzez wsparcie i stosowanie odpowiednik technik muzykoterapeutycznych.

 

Idziemy się bawić – Sala Zabaw Kangurek

kangurek_fotoDosłownie! Bawimy się! Proponujemy naszym Podopiecznym dwugodzinną zabawę w Sali Zabaw Kangurek w Chorzowie. Dzięki uprzejmości „Kangurka” nasi Podopieczni co dwa tygodnie bawią się i uczą w bezpiecznej atmosferze. Zabawa organizowana jest w niedziele w godzinach 10-12.

 Darowizny na cele statutowe

Prosimy o wsparcie dla naszych Podopiecznych i przekazanie wpłaty na rachunek bankowy:

Millenium Bank: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027

 Darowizny dla Podopiecznego fundacji

Aby przekazać darowiznę na rzecz wybranego Podopiecznego Spectrum Liberi, należy w tytule przelewu podać jego imię i nazwisko.

Millenium Bank: 78 1160 2202 0000 0002 3726 1788

 Możesz odliczyć darowiznę od podatku

Każdą darowiznę czy to pieniężną, czy rzeczową, przekazaną na rzecz naszej fundacji, mogą Państwo odliczyć od podatku.

Wszystkie przepisy i informacje znajdą Państwo tutaj.