test

„Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu” – P. Howlin, Simon Baron-Cohen, Julie Hadwin, Wydawnictwo JAK 2010.

[su_tooltip style=”bootstrap” position=”east” size=”6″ title=”Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu. Praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców.- P. Howlin, Simon Baron-Cohen, Julie Hadwin” content=”Teoria umysłu (proces czytania w umyśle) to intuicyjna zdolność do rozumienia własnych i cudzych stanów umysłowych.
Dzięki tej umiejętności możemy odczytywać intencje innych ludzi w oparciu o akty ich zachowania lub wypowiedzi. Możemy nie tylko wyrazić proste pragnienia, oczekiwania, sądy i przekonania, ale także skomplikowane zależności pomiędzy stanami mentalnymi różnych osób, np. „ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem”. Zdolność do czytania w umyśle jest konieczna, by rozumieć ironię czy humor, metaforę, sarkazm lub kłamstwo – a więc to, co wykracza poza podstawowe znaczenie słów. U prawidłowo rozwijających się dzieci ta umiejętność kształtuje się spontanicznie w trakcie licznych epizodów wzajemnego zaangażowania i kontaktów społecznych, a jej rozwój nie wymaga specjalnej stymulacji.

Jednakże dzieci, które nie nabyły jej w sposób naturalny, wymagają zastosowania specjalnych, sformalizowanych metod wspomagania rozwoju. Stwierdzane empirycznie u dzieci z autyzmem deficyty w zakresie rozwoju teorii umysłu stanowiły inspirację dla opracowania metod umożliwiających kształtowanie tej umiejętności. Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników jest właśnie szczególną propozycją programu rozwijającego teorię umysłu. Pierwsze wydanie poradnika „Teaching Children with Autism to Mind-Read. Practical Guide” autorstwa Patrycji Howlin, Simona Barona-Cohena i Julii Hadwin ukazało się w roku 1999 i doczekało się już siedmiu wznowień, co świadczy o dużym zainteresowaniu problematyką stymulacji rozwoju umiejętności mentalizowania, jak i o wielkim zapotrzebowaniu na materiały dydaktyczne.

Program jest przeznaczony dla dzieci od 4 do 13 lat o kompetencji komunikacyjnej na poziomie piątego roku życia, ale także może być wykorzystany niezależnie od wieku rozwojowego i poziomu rozwoju językowego osób uczestniczących w treningu. Joanna Kossewska” close=”yes”] book_foto[/su_tooltip]

„Zespół Aspergera” –T. Attwood, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2006

[su_tooltip style=”bootstrap” position=”east” size=”6″ title=”Zespół Aspergera – T. Attwood” content=”Specjaliści coraz częściej diagnozują – szczególnie u dzieci – zespół Aspergera, który jest traktowany jako samodzielny, stały zbiór powtarzających się symptomów – niezależny od autyzmu.

Jakie to symptomy? Przede wszystkim: ograniczona empatia; naiwny, niewłaściwy w danej sytuacji, jednostronny typ interakcji; pedantyczna, repetytywna mowa; uboga komunikacja niewerbalna; głębokie zaabsorbowanie pewnymi tematami; niezdarna i nieprawidłowo skoordynowana motoryka i dziwaczna postura.

W swojej książce Tony Attwood tłumaczy rodzicom i specjalistom, jak rozpoznać zespół Aspergera. Prezentuje opis i analizę nietypowych charakterystyk i praktycznych strategii korekcyjnych wykorzystując przy tym cytaty z wypowiedzi ludzi z tym zespołem. Wszystko to czyni w jasny i przystępny sposób.” close=”yes”]book_foto[/su_tooltip]

„Pomóż dziecku z…autyzmem” –Diana Seach, Michalle Lloyd, Miranda Preston, K.E. Liber 2006

[su_tooltip style=”bootstrap” position=”east” size=”6″ title=”Pomóż dziecku z…autyzmem –Diana Seach, Michalle Lloyd, Miranda Preston” content=”W niniejszej książce autorki wykorzystują zdobytą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie podczas pracy i obserwacji uczniów cierpiących na autyzm by przedstawić, na jakie wyzwania narażone są takie dzieci oraz ich szkolne otoczenie. A co najważniejsze, skupiają się nie tylko na opisach takich sytuacji, lecz również na praktycznych poradach dotyczących skutecznego zaspokajania potrzeb edukacyjnych uczniów.

Omówienie konkretnych przypadków dzieci autystycznych ukazuje codzienne problemy tych młodych ludzi, ich rodziców oraz nauczycieli, przy czym dostarcza różnorakich kontekstów, w których przedstawione zostało należyte postępowanie.”]book_foto[/su_tooltip]

„Autyzm w centrum uwagi. Podręcznik z ćwiczeniami dla profesjonalistów – McKernan Tom, Mortlock John, Fundacja Wspólnota Nadziei 2004.

[su_tooltip style=”bootstrap” position=”east” size=”6″ title=”Autyzm w centrum uwagi. Podręcznik z ćwiczeniami dla profesjonalistów” content=”Książka Toma McKernana i Johna Mortlocka, wydana przez Fundację Wspólnota Nadziei jest podręcznikiem zaadresowanym do tych, którzy w swej codziennej pracy stykają się z dorosłymi osobami dotkniętymi autyzmem.

Autorzy tworząc ten pionierski podręcznik starali się przełożyć teorię na praktykę i tym samym umożliwić rozwój umiejętności i kompetencji opiekunów osób autystycznych. Skoncentrowali się przy tym na dziedzinach, w których opieka nad taka odbiega znacząco od opieki nad osobami bez zaburzeń z szerokiego spektrum autyzmu.

Podejście Toma McKernana i Johna Mortlocka do tego trudnego tematu jest niezwykle jasne, praktyczne oraz bardzo systematyczne. Autorzy kładą nacisk na zaburzenia z dziedziny rozwoju interakcji społecznych, komunikacji, a także wyobraźni. Próbują usystematyzować powtarzające się wzory zachowań osób autystycznych. Podają szereg przykładów zachowań charakterystycznych dla tego zaburzenia. Omawiają wreszcie sposoby pomocy oraz przedstawiają ćwiczenia, któych celem jest pogłębienia zrozumienie istoty autyzmu.”]book_foto[/su_tooltip]

„Dzieci z zaburzeniami łączonymi” –Kutscher Martin L., Attwood Tony, Wolff Robert R., K.E. Liber 2007

[su_tooltip style=”bootstrap” position=”east” size=”6″ title=”Dzieci z zaburzeniami łączonymi –Kutscher Martin L., Attwood Tony, Wolff Robert R.” content=”„Od 18 lat Kutscher diagnozuje często współwystępujące schorzenia neuropsychiatryczne takie jak ADHD, zaburzenia ze spektrum autystycznego, trudności w nauce czy depresję dwubiegunową. Jego przystępnie i zrozumiale napisany poradnik opisuje ogólne zasady diagnozowania i terapii tych zaburzeń u dzieci; kolejne rozdziały książki dotyczą różnych schorzeń i przybliżają czytelnikom przyczyny i objawy zaburzeń, ich wzajemny wpływ na siebie oraz sposoby leczenia”.

Po zapoznaniu nas z najnowszą wiedzą na temat przyczyn poszczególnych zaburzeń, Kutscher odsłania przed nami konkretne strategie działania i wskazówki… To stabilny i efektowny fundament, na którym można budować dalszą wiedzę na temat zaburzeń rozwojowych. Jednak zarazem jest to książka na tyle bogata w treść, że może stanowić także samodzielne źródło informacji”.
Z całego serca polecam tę książkę wszystkim nauczycielom i rodzicom mającym do czynienia z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Będę ją popularyzować”.
– Heidi Bernhardt, badaczka zajmująca się tematyką ADHD

„Kutscherowi sprawnie udaje się zarówno wywołać współczucie dla chorych dzieci, jak również z optymizmem pokazać, jak wielką rolę mogą odegrać troskliwi rodzice i nauczyciele. To wspaniałe znaleźć jedną książkę, którą można polecić rodzicom szukającym pomocnych informacji dotyczących kilku różnych zaburzeń dotykających ich dziecko”.
– dr Leslie Packer, psycholog, specjalistka ds. zespołu Tourette’a”]book_foto[/su_tooltip]

„Jak ćwiczyć społeczne umiejętności komunikacyjne i zwiększać samodzielność u osób z autyzmem” – M. Pulchny-Wrona, A. Wolińska-Chlebosz , Wydawnictwo JAK przy współudziale KTA o/KrakóW 2009

[su_tooltip style=”bootstrap” position=”east” size=”6″ title=”Jak ćwiczyć społeczne umiejętności komunikacyjne i zwiększać samodzielność u osób z autyzmem” – M. Pulchny-Wrona, A. Wolińska-Chlebosz” content=” Książka wydana w 2009 roku przez Wydawnictwo JAK przy współpracy z KTA o/Kraków. Jest ciekawą propozycją dla wszystkich, którzy na co dzień pracują z osobami z autyzmem (rodziców, terapeutów, pedagogów). Materiały w niej zawarte powstały na bazie doświadczeń zdobytych w wyniku realizacji projektu Grundtvig „Jak mówić, żeby inni nas zrozumieli” – program dla samokształcenia dla dorosłych osób z autyzmem z zakresu komunikacji społecznej.

Książka składa się z trzech części: 1. Zakupy, 2. Czas wolny, 3. Szukanie pracy. W każdej z nich znajdziemy podstawową wiedzę z danego zakresu, ćwiczenia sprawdzające zdobytą wiedzę, bardzo czytelne podsumowanie także w formie wizualnej, które w punktach jeszcze raz pokazuje wszystkie etapy danej czynności oraz ćwiczenia w prowadzeniu rozmów, które mają na celu zwiększenie umiejętności komunikacyjnych osób z autyzmem.

Książka jest niezwykle ciekawą propozycją dydaktyczną, która ma stać się narzędziem ułatwiającym osobom z autyzmem komunikowanie się w codziennych sytuacjach.”]book_foto[/su_tooltip]

„Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” – Suchowierska M., Ostaszewski P., Bąbel P., GWP 2012.

[su_tooltip style=”bootstrap” position=”east” size=”6″ title=”Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – Suchowierska M., Ostaszewski P., Bąbel P.” content=”Autyzm jest jednym z najpoważniejszych i najczęściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych. Z niemal 100 rodzajów oferowanych terapii do najefektywniejszych należy stosowana analiza zachowania. Jej skuteczność potwierdza 50 lat badań naukowych i doświadczeń praktycznych.

Autorzy omawiają zagadnienia teoretyczne dotyczące autyzmu i stosowanej analizy zachowania, podstawowe założenia radykalnego behawioryzmu, oceny behawioralnej i pomiaru zachowań. Opisują także metody nauczania osób z autyzmem i rozwijania u nich pożądanych zachowań. Podają wiele zaleceń praktycznych dotyczących korzystania ze strategii proaktywnych w pracy z dziećmi z autyzmem, motywowania ich do nauki, treningu różnicowania i redukowania zachowań niepożądanych.

(…) to pierwsze w Polsce tak obszerne i całościowe opracowanie na temat behawioralnej terapii osób z autyzmem. (…) spotka się z zainteresowaniem dużego grona Czytelników: zarówno profesjonalistów i studentów wielu kierunków studiów, jak i rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. (…) Zwolennicy terapii behawioralnej z pewnością powitają ją z radością, a ci, którzy wiedzą na temat tej terapii mało lub są wobec niej sceptyczni, otrzymają możliwość zapoznania się z rzetelnym wykładem na jej temat.
Z recenzji prof. Ewy Pisuli”]book_foto[/su_tooltip]

„Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi” – Maurice Catherine, LTW 2012

[su_tooltip style=”bootstrap” position=”east” size=”6″ title=”Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi – Maurice Catherine” content=”Każde dziecko potrzebuje miłości i zrozumienia, każde ma swój dziecięcy świat. Wśród wszystkich dzieci, są takie, którym zwyczajna miłość nie wystarczy, aby ich świat był wesoły i kolorowy. Potrzebują pomocy. Niektórzy niosą ją im z wyboru, inni z miłości do własnych dzieci. Jednak mają ten sam cel, aby dzieci mogły żyć normalnie…

Przez wiele lat autyzm postrzegany był jako choroba nieuleczalna, bez żadnych rokowań na poprawę. Obecnie, badania dowodzą, iż dzieci między 2 a 5 rokiem życia, poddane terapii, osiągają ogromny postęp rozwojowy. Terapia wpływa na poprawę rozwoju każdego dziecka eliminując, w niektórych przypadkach, jakiekolwiek oznaki zaburzeń. Terapia behawioralna jest stosowana w leczeniu małych dzieci, jak również i osób starszych. Oczywiście najlepsze wyniki poprawy rozwojowej osiągają małe dzieci . Pozytywne wyniki badań stały się inspiracją do napisania tej książki…
„]book_foto[/su_tooltip]

„Czy moje dziecko ma autyzm? Jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu” – O. Teitelbaum, P.Teitelbaum

[su_tooltip style=”bootstrap” position=”east” size=”6″ title=”Czy moje dziecko ma autyzm? Jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu – O. Teitelbaum, P.Teitelbaum” content=”Autorzy poświęcili prawie dwadzieścia lat pracy, aby poprzez analizę rozwoju motorycznego dziecka na wczesnych etapach życia stworzyć metody wykrywania sygnałów ewentualnego autyzmu i zespołu Aspergera.

Obserwując u prawidłowo rozwijających się dzieci takie zachowania, jak: przewracanie się z pleców na brzuch, siadanie, raczkowanie i chodzenie, a następnie porównując je z zachowaniem dzieci, u których potem zdiagnozowano autyzm, badacze dokładnie wskazali wzorce ruchowe będące symptomami autyzmu i zespołu Aspergera.”]book_foto[/su_tooltip]